Hypotheekrenteaftrek

Sinds 2013 gelden er nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek. Als u een nieuwe lening afsluit en gebruik wilt maken van de renteaftrek, moet uw hypotheek voldoen aan bepaalde voorwaarden. Heeft u uw hypotheek al voor 2013 afgesloten? Dan mag u de hypotheekrenteaftrek blijven aftrekken, ongeacht het soort hypotheek.

Nieuwe hypotheken moeten binnen 30 jaar geheel worden afgelost als u in aanmerking wilt komen voor hypotheekrenteaftrek. Dat betekent dat u voor twee vormen kunt kiezen: een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Annuïtaire hypotheek vs. lineaire hypotheek

Veel huizenkopers kiezen nu voor een annuïteitenhypotheek. Met deze hypotheek betaalt u gedurende de looptijd elke maand hetzelfde bedrag. De maandlasten bestaan voor een deel uit rente en voor een ander deel uit aflossing. Aan het begin van de looptijd betaalt u vooral rente, naar mate de jaren verstrijken wordt het aflossingsdeel steeds groter. Dit betekent dat u elk jaar iets minder voordeel hebt van de hypotheekrenteaftrek.

Ook bij een lineaire hypotheek betaalt u elke maand een deel rente en een deel aflossing, maar is het aflossingsbedrag elke maand even hoog. Uw woonlasten zijn hierdoor in het begin hoger. En omdat u sneller aflost, neemt uw voordeel als gevolg van de hypotheekrenteaftrek sneller af. Aan het einde van de looptijd betaalt u echter een lager maandbedrag dan bij een annuïtaire hypotheek.

Bestaande hypotheken

De nieuwe regels gelden niet voor hypotheken die tot 1 januari 2013 zijn afgesloten. Heeft u uw hypotheek voor die datum afgesloten, dan mag u de rente volgens de oude regels blijven aftrekken. Ook hoeft u niet extra af te lossen. Verder mag u overstappen naar een andere hypotheekverstrekker zonder dat dit gevolgen heeft voor uw rechten. Als u het hypotheekbedrag verhoogt, dan gelden de nieuwe regels wel voor het extra deel van de lening.

Beperking tarief hypotheekrenteaftrek

Wel wordt voor iedereen de maximale hypotheekrenteaftrek vanaf 2014 beperkt. Het hoogste tarief van 52 procent wordt elk jaar met 0,5 procentpunt afgebouwd totdat in 2028 de maximale aftrek 38 procent bedraagt.

Beperking maximale hypotheek

Tot slot wordt de maximale hypotheek ten opzichte van de prijs van de woning beperkt. Nu mag u nog maximaal 104 procent van de koopprijs lenen, maar dit wordt elk jaar met 1 procentpunt afgebouwd, totdat u in 2018 nog maximaal 100 procent van de woningwaarde kunt financieren. Alle bijkomende kosten (notariskosten, overdrachtsbelasting) moet u dan met eigen geld betalen.